Veterinárna starostlivosť

Záleží nám na zdraví vášho koňa

U nás ustajnené a upastvené kone sú pod dohľadom skúseného ošetrovateľského personálu a minimálne raz denne ich kontroluje veterinárny lekár.

V prípade potreby poskytujeme nepretržitú veterinárnu starostlivosť

Cenník

Nepretržitý veterinárny dohľad je v cene ustajnenia alebo upastvenia. Náklady na liečbu sa odvíjajú od povahy prípadného ochorenia.